Aftaler

Nordic Trustee tilbyder to typer deponeringsaftaler, standardaftale og masteraftale.

Standardaftale, som indgås mellem en licenstager, en licensgiver og Nordic Trustee som depositar. Masteraftale, som indgås mellem en licensgiver og Nordic Trustee som depositar. Licenstagere, som skal knyttes til masteraftalen, tegner underaftaler med licensgiver. Begge aftaletyper løber, indtil de opsiges, eller kildekodematerialet bliver udleveret.

 

De forskellige aftaler:

Standardaftale (EN) Masteraftale (EN) Underaftale til masteraftale (EN)

  

Ændringer af løbende aftaler


Både licensgiver og licenstager er forpligtet til at underrette depositaren om alle ændringer, herunder ændring af adresse, kontaktperson, e-mail-adresse o.l., samt ændringer i virksomhedens status, herunder fusion, fission, ophør o.l.

Udfyld ændringsaftalen og send det sammen med en kopi af virksomhedens opdaterede stamoplysninger til escrow@nordictrustee.com

 Ændringsaftale (EN)