Andre ydelser

Nordic Trustee tilbyder en række tjenester i forbindelse med transaktioner mellem to parter (escrow) ved for eksempel at tage ansvar for transaktionsdokumenter, bankkonti, værdipapirer eller sikkerhedsdokumenter.

Procesagent

Nordic Trustee kan optræde som procesagent på vegne af norske eller udenlandske låntagere og fungere som procesmæssigt bindeled, i forbindelse med formidling af formelle varsler, og dokumenter mellem kreditor og debitor.

 

Selskabsadministration

Nordic Trustee tilbyder forretningsførelse og selskabsadministration for aktieselskaber, stiftelser og andre organisationer med særlige formål, såkaldte SPV'er (Single Purpose Vehicles).

 

Registertjenester

Nordic Trustee tilbyder registertjenester til elektronisk registrering af andelsejere, medlemmer og andre former for rettighedshavere. I de tilfælde, hvor der er økonomiske interesser knyttet til de registrerede oplysninger, kan Nordic Trustee tilbyde en sikker og tryg registrering af disse.

 

Incitamentsordninger

Nordic Trustee kan varetage rettighedshaveres interesser i forhold til bonusaftaler, aftaler om overskudsdeling, aktieoptionsordninger, aktietildelingsordninger, aftaler om udsat betinget løn o.l. over for bestyrelse og ejere.