Avtal

Nordic Trustee tillhandahåller två typer av Deponeringsavtal, Standardavtal och Masteravtal.

Standardavtal ingås mellan en Licenstagare, en Licensgivare och Nordic Trustee som Deponent. Masteravtal ingås mellan en Licensgivare och Nordic Trustee som Deponent. Licenstagare som ska knytas till masteravtalet tecknar underavtal med Licensgivaren. Båda sorters avtal gäller tills de sägs upp eller källkodsmaterialet lämnas ut.

 

De olika avtalen:

Standardavtal (NO) Masteravtal (NO) Underavtal (NO) Standardavtal (EN) Masteravtal (EN) Underavtal (EN)

 

 

Ändringar i löpande avtal

Licensgivare och Licenstagare är båda skyldiga att informera Deponenten om ändringar som görs, exempelvis om adress, kontaktperson, e-postadress eller liknande ändras eller om verksamheten förändras genom sammanslagning, delning, nedläggning eller liknande.

Fyll i förändringsblanketten och skicka den samt uppdaterat registreringsbevis per e-post till escrow@nordictrustee.com.

Förändringsblankett (NO) Förändringsblankett (EN)