Avtaler

Nordic Trustee tilbyr to typer Deponeringsavtaler, Standardavtale og Masteravtale.

Standardavtale inngås mellom en Lisenstaker, en Lisensgiver og Nordic Trustee som Depositar. Masteravtale inngås mellom en Lisensgiver og Nordic Trustee som Depositar. Lisenstakere som skal knyttes til masteravtalen tegner underavtaler med Lisensgiver. Begge avtaletypene løper til de blir sagt opp eller kildekodematerialet blir utlevert.

 

De ulike avtalene:

Standardavtale (NO) Masteravtale (NO) Underavtale (NO) Standardavtale (EN) Masteravtale (EN) Underavtale   (EN)        

 

 

Endringer av løpende avtaler

Lisensgiver og Lisenstaker er begge forpliktet til å varsle Depositaren om alle endringer, herunder endring av adresse, kontaktperson, e-mail adresse ol., samt endringer i virksomhetens status som fusjon, fisjon, opphør ol.

Fyll ut endringsskjemaet. Send dette samt oppdatert firmaattest på epost til escrow@nordictrustee.com.

Endringsavtale (NO) Endringsavtale (EN)