Direkte lån og låneadministration

I lyset af finanskrisen har selskabernes behov for diversificeret lånefinansiering ikke alene skabt muligheder i erhvervsobligationsmarkedet men også inden for direkte lån. Alternative långivere som pensionskasser, alternative investerings fonde og forsikringsselskaber yder i meget højere grad direkte lån til selskaber end tidligere. Nordic Trustee kan assistere med låneadministration både i bilaterale låneaftaler og syndikerede lån som Club Deals, således at investorer og kapitalforvaltere kan fokusere på deres investeringer i stedet for administration. Nordic Trustee’s service i forbindelse med låneadministration er modulbaseret og kan skræddersys efter det enkelte behov i det specifikke lån arrangement.

Facility Agent

Rollen som Facility Agent består i at håndtere alle administrative aspekter af lånet. En vigtig del af funktionen er, at lette den løbende kommunikation mellem långivere og låntager. Som Facility Agent kan vi f.eks.:

 • Opbevare lånedokumentation og videreformidle meddelelser mellem parterne
 • Oprette og fører et register over kreditorer
 • Organisere kreditormøder
 • Håndtere og kordinere f.eks. dispensationer og ændringer i lånedokumentation
 • Overvåge overholdelse af forpligtelser og opfølgning på Compliance certifikater

 

Sikkerhedsagent

Nordic Trustee kan holde sikkerheden på vegne af en eller flere kreditgivere uanset ønsket jurisdiktion. Ved at have en neutral uafhængig tredjepart til at holde sikkerheden på vegne af kreditorerne muliggøres ændringer af ​​kreditorer uden, at sikkerheden behøves genregistreres og derved reduceres omkostningerne. Som sikkerhedsagent vil vi kunne:

 • Holde sikkerheder og sikkerhedsdokumenter på vegne af kreditorer 
 • Tilbyde forsikring af sikkerheder
 • Opbevare sikkerhedsdokumenter i et sikkert dokumentarkiv samt understøtte elekronisk arkivering
 • Frigivelse / håndhæve sikkerheder

 

Kalkulationsagent

Nordic Trustee tilbyder som uafhængig tredjepart at beregne renter og udbetalinger, hvor udbetalingen skal baseres på underliggende faktorer såsom renter, indekser eller lignende. Desuden kan Nordic Trustee tilbyde en uafhængig kontrol af allerede indgåede aftaler, hvor kalkulationsagenten er part i transaktionen. Som kalkulationsagent kan vi f.eks.:

 • Forestå daglige beregning af renter
 • Sende Automatiske e-mails med rentejusteringer og betalingsinstrukser til debitorer og kreditorer
 • Forestå overvågning og kontrol af rentebetalinger 

Direct Leding