Direktelån og låneadministrasjon

I lys av finanskrisen har selskapers behov for diversifisert lånefinansiering ikke bare skapt muligheter for obligasjonsmarkedet men også innenfor direktelån. Alternative långivere som pensjonskasser, investeringsfond og forsikringsselskaper yter i høyere grad direktelån til selskaper enn tidligere. Nordic Trustee kan assistere med låneadministrasjon både i bilaterale låneavtaler og syndikerte lån som «Club Deals», slik at investorer og kapitalforvaltere kan fokusere på investeringer heller enn administrasjon. Nordic Trustee’ service i forbindelse med låneadministrasjon er modulbasert og kan skreddersys etter den enkeltes behov i et spesifikt lånearrangement.

«Facility Agent»

Rollen som Facility Agent består i å håndtere alle administrative sider ved lånet. En viktig del av funksjonen er å lette den løpende kommunikasjonen mellom långiver og låntaker. Som Facility Agent kan vi:

 • Oppbevare lånedokumentasjon
 • Videreformidle informasjon mellom partene
 • Opprette og føre register over långiverne
 • Organisere kreditormøter
 • Håndtere og koordinere evt. endringer i lånedokumentasjonen
 • Overvåke forpliktelser og følge opp compliance sertifikater

 

Sikkerhetsagent

Nordic Trustee kan holde sikkerheter på vegne av en eller flere långivere. Ved å ha en nøytral uavhengig tredjepart til å holde sikkerheter på vegne av kreditorene muliggjør man endringer av kreditorer uten av sikkerhetene endres og dermed reduseres kostnadene. Som sikkerhetsagent vil vi kunne:

 • Holde sikkerheter på vegne av långiverne
 • Tilby forsikring av sikkerheter
 • Oppbevare sikkerhetsdokumenter i et sikkert dokumentarkiv samt understøtte elektronisk arkivering
 • Frigivelse/ håndheve sikkerheter

 

Kalkulasjonsagent

Nordic Trustee tilbyr som uavhengig tredjepart at beregne renter og utbetalinger, hvor utbetalingen skal baseres på underliggende faktorer som renter, indekser eller lignende. I tillegg kan Nordic Trustee tilby en uavhengig kontroll av allerede inngåtte avtaler, hvor kalkulasjonsagenten er part i transaksjonen. Som kalkulasjonsagent kan vi:

 • Forestå daglige beregninger av renter
 • Sende automatiske rentejusteringer og betalingsinstrukser til debitor og kreditor
 • Forestå overvåkning og kontroll av rentebetalinger

Direct Lending 2016