Direktlån och låneadministration

Sedan finanskrisen har trenden gått mot att fler och fler företag diversifierar sin finansiering.Detta har inte bara skapat möjligheter för företagsobligationsmarknaden, men även inom marknaden för direktlån. Behovet av diversifierad lånefinansiering har också inneburit att fler och fler alternativa långivare såsom pensions- och livbolag, alternativa investeringsfonder och försäkringsbolag erbjuder direktlån till företag. Både i bilaterala lån och syndikerade lån s.k. ”club deals”, kan Nordic Trustee hjälpa till med låneadministration, så att investerare och kapitalförvaltare kan fokusera på sina investeringar i stället för administration. Nordic Trustees tjänst för låneadministration är modulbaserad och kan anpassas till det konkreta behovet i varje lån.

Facility Agent

Facility Agent rollen består av att hantera alla administrativa aspekter av lånet. En viktig del av funktionen är att kunna underlätta kommunikationen mellan fordringsägare och låntagare.

Som Facility Agent kan vi till exempel:

 • Administrera och uppbevara lånedokumentationen och kommunicera meddelanden mellan parterna
 • Föra register över fordringsägare
 • Arrangera möten för fordringsägare
 • Koordinera dialog mellan fordringsägare vid exempelvis ”waivers” och ändringar av lånedokumentationen
 • Övervaka låntagares efterlevnad av olika åtaganden

 

Säkerhetsagent

Nordic Trustee kan hålla säkerheter till förmån för en eller flera fodringsägare. Genom att utse en neutral tredje part till att hålla säkerheter på uppdrag av fordringsägare möjliggörs utskiftning av fordringsägare utan att behöva omregistrera underliggande säkerheter och därmed kan man reducera kostnader.

Som säkerhetsagent kan vi till exempel:

 • Hålla säkerheter och säkerhetsdokument på uppdrag av fordringsägare
 • Erbjuda försäkring av säkerheter
 • Förvara säkerhetsdokument i brandsäkra dokumentarkiv
 • Släppa och hantera säkerheter

 

Beräkningsagent

Nordic Trustee erbjuder som oberoende och neutral tredjepart beräkning av betalningar vilka baseras på bakomliggande faktorer såsom räntor, index eller liknande. Dessutom erbjuder också Nordic Trustee också, som oberoende part, kontroll av befintliga låneavtal där beräkningsagenten är part i transaktionen.

Som beräkningsagent kan vi till exempel:

 • Utföra daglig beräkning av ränta
 • Skicka automatiska e-mails med räntejusteringar och betalningsinstruktioner
 • Övervaka och kontrollera räntebetalningar

Direct Lending