Dokument

Nordisk dokumentmall

Nedan ligger dokumentation för användning i svenska obligationslån. Den bygger på motsvarande dokumentation för alla nordiska land. För närvarande är endast dokumentation för obligationslån inom företagsobligationer och high yield-segmentet tillgänglig (Nordic Bond Terms Sweden) men annan dokumentation kommer att läggas ut så snart denna har uppdaterats.

Kontakta gärna oss om du önskar få finansmallen skickad till dig.

Nordic Bond Terms för de övriga nordiska länderna finns tillgängliga på respektive lands sida, vilket du ändrar genom att välja landets flagga nere på listen som ligger till vänster.