Dokumenter

Nordisk dokumentmal

Nedenfor ligger dokumentasjon til bruk for norske obligasjonslån basert på felles nordisk mal og finansmal.

 Finans april 2018