Dokumenter

Nordisk dokumentmal - DK

Nedenfor ligger dokumentasjon for bruk for danske obligasjonslån basert på felles nordisk mal. Foreløpig er kun dokumentasjonen for corporate/høyrente tilgjengelig (Nordic Bond Terms Danmark), men annen lånedokumentasjon vil bli lagt ut etter hvert som den blir oppdatert. Ta kontakt med oss på mail@nordictrustee.com om du ønsker å få tilsendt finansmalen.

Nordic Bond Terms for de øvrige nordiske land vil være å finne på web for de respektive landene.