Erik Saers ny VD Swedish Trustee

Erik Saers tiltrer som adm dir (VD) for Swedish Trustee i juni. Han får ansvaret for å bygge opp virksomheten og arbeide aktivt med å utvikle det svenske markedet for kredittobligasjoner.

Bertil Hult tiltrådte som styreleder i selskapet i midten av mai.
Se pressemelding ...