Escrow agent

Ved gjennomføring av enkelte typer avtaler er det behov for å la en uavhengig tredjepart holde rettigheter og sikkerheter ved finansielle transaksjoner, herunder fusjon og oppkjøp.