Escrow agent

Ved gennemførelse af  enkelte typer aftaler er det behov for at lade en uafhængig tredjepart holde rettigheder og sikkerheder ved finansielle transaktioner, eksempelvis ved  fusioner og opkøb.