Escrow agent

I vissa typer av avtal finns det behov av att låta en oberoende tredjepart hålla pengar och andra tillgångar som säkerhet vid finansiella transaktioner och sedan släppa dessa när vissa villkor är uppfyllda, till exempel i M&A-transaktioner där bolag köps upp eller fusioneras.