Företagsinformation

  • Nordic Trustee tillvaratar på uppdragsbasis de rättigheter som investerare har enligt låneavtalen och övervakar emittentens efterlevnad av lånevillkoren. Vår huvudverksamhet är att agera agent för investerare i obligationslån.
  • Koncernen har kontor i Norge, Sverige, Danmark och Finland och har även en representant på Island.

  • Nordic Trustee har 2300 löpande uppdrag som agent för obligations- och certifikatlån med ett underliggande värde på över SEK 1200 mrd. Dessa uppdrag är fördelade på mer än 600 emittenter.

  • Förutom rollen som obligationsagent erbjuder Nordic Trustee genom företaget NT Services tjänster som noteringsagent, processagent, escrowtjänster, deponering av källkod och tjänster inom företagsadministration.
  • Nordic Trustee levererar därutöver säkringslösningar för tjänstepensioner genom företaget NT pensjon.

  • Nordic Trustee tillhandahåller, via företaget Stamdata, elektroniska lösningar för tillgång tillvärdepappersinformation för den nordiska räntemarknaden.
  • Genom det delägda företaget Nordic Bond Pricing erbjuds marknaden estimerade obligationspriser på daglig basis.
  • Nordic Trustee ägs av Altor Fund IV.