Gebyrer

Udsteder betaler repræsentanten et løbende årligt honorar. Honoraret dækker ordinær opfølgning på obligationslånet.

Nordic Trustee A/S kan agere repræsentant for alle typer af obligationer. 

Hvad koster det?
Udsteder betaler repræsentanten et løbende årligt honorar. Honoraret dækker ordinær opfølgning på obligationslånet. Honoraret fastsættes i en særlig prisaftale, på baggrund af en konkret vurdering af kompleksiteten i obligationsudstedelsen.

Nordic Trustee A/S kan også tilbyde at tage rollen som sikkerhedsagent.

Prisen for udstedelse af en erhvervsobligation, uden håndtering af sikkerhed, vil typisk variere mellem 50.000 – 150.000 DKK pr. år. Tillægges håndtering af sikkerhed (agent rollen) vil beløbet typisk ligge mellem 50.000 – 250.000 DKK pr. år.

Det løbende honorar reguleres årligt i henhold til stigningen i forbrugerprisindekset (KPI).
Der vil være standardpriser for udarbejdelse af tillægsaftaler for trancher eller udvidelse af obligationslån.

Ved ekstraordinært arbejde pålægges honorar på baggrund af repræsentantens udgifter og timeforbrug i det enkelte tilfælde, ligesom der vil være et standardhonorar for obligationsejermøder. Hvis obligationer indfries før det ordinære forfaldstidspunkt, kan repræsentanten kræve kompensation af Udstederen for indtægtsbortfaldet. Det kan typisk være et års repræsentants honorar.

Repræsentanten kan også assistere ved udsendelse af information til obligationsejerne samt ved udarbejdelse af prospekter og virksomhedsbeskrivelser.

Banker og finansielle institutter

Nordic Trustee A/S har udarbejdet en speciel låneskabelon til banker og finansinstitutter som væsentligt forenkler udstedelses-processen og gør det muligt på meget kort tid at udstede obligationer med Nordic Trustee A/S som repræsentant. Dette indebærer samtidigt at Nordic Trustee A/S kan tilbyde disse ydelser til væsentligt lavere prisniveauer end ved almindelige erhvervsobligationer. 

Samarbejdspartnere, advokater og lånearrangører kan få adgang til låneskabelonen og tilhørende lånebeskrivelse (term sneet). Kontakt arenander@nordictrustee.com for at få mere information om låneskabeloner og priser.