Honorar kildekode

Standardavtale* NOK

Oppstartshonorar

15 000

Årlig honorar, inkl en oppdatering

15 000

Oppdateringshonorar

2 000

 

Masteravtale* NOK

Oppstartshonorar

25 000

Årlig honorar, inkl en oppdatering

7 500

Oppdateringshonorar

2 000

*Alle prisene er i NOK og ekskl. mva og eventuelle offentlige avgifter.

Honoraret reguleres årlig i henhold til Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks.