Hur gör man?

Avtalet
 

 1. Ladda ner avtalet
 2. Anpassa avtalet och markera ändringarna
 3. Skicka avtalet till Nordic Trustee AS för godkännande (per e-post) escrow@nordictrustee.com
 4. Efter godkännande skrivs avtalet ut i tre exemplar. Avtalen undertecknas av licensgivare och licenstagare och skickas till Nordic Trustee (per post):

  Nordic Trustee
  Källkod
  Postboks 1470 Vika
  0116 Oslo
 1. Avtalen undertecknas av Nordic Trustee och tilldelas ett deponeringsnummer. Ett exemplar av avtalet skickas till var och en av parterna.
   


Insändande av källkoddeponering
 

 1. Källkoddeponeringar kan inte skickas in innan avtalet godkänts och inkommit till Nordic Trustee
 2. Källkoden och dokumentationen placeras i lämplig förpackning (hädanefter kallad Försändelsen)
 3. Försändelsen förseglas så att den inte kan öppnas. Detta är själva deponeringen. Nordic Trustee får inte bryta förseglingen.
 4. Försändelsen märks med: Licensgivarens och licenstagarens namn, deponeringsnummer och datum för insändande (utanpå paketet).
 5. Försändelsen och eventuellt följebrev läggs i ett konvolut som märks «Källkoddeponering» och skickas till:


  Nordic Trustee AS
  Postboks 1470 Vika
  0116 Oslo