Hvordan går man fram?

Avtalen
 

 1. Last ned avtalen
 2. Tilpass avtalen og marker endringene
 3. Send avtalen til Nordic Trustee AS for godkjenning (pr. e-mail) escrow@nordictrustee.com
 4. Etter godkjenning skrives avtalen ut i tre eksemplarer. Avtalene signeres av lisensgiver og lisenstaker og sendes til Nordic Trustee (pr. post):

  Nordic Trustee AS
  Kildekode
  Postboks 1470 Vika
  0116 Oslo
 1. Avtalene signeres av Nordic Trustee og tildeles ett deponeringsnummer. Ett eksemplar av avtalen returneres hver av partene.
   


Innsendelse av kildekodedeponering
 

 1. Innsending av kildekodedeponeringer kan ikke skje før avtalen er godkjent og innkommet Nordic Trustee
 2. Kildekoden og dokumentasjon pakkes i egnet emballasje (heretter kalt Forsendelsen)
 3. Forsendelsen forsegles slik at den ikke kan åpnes. Dette er selve deponeringen og skal ikke åpnes av Nordic Trustee.
 4. Forsendelsen merkes med: Lisensgivers og lisenstakers navn, deponeringsnummer og dato for innsendelse (utenpå pakken).
 5. Forsendelsen og eventuelt følgebrev legges i en konvolutt som merkes «Kildekodedeponering» og sendes:

  Nordic Trustee AS
  Postboks 1470 Vika
  0116 Oslo

 

Elektronisk kildekodedeponering

 

 1. Når avtalen er signert av alle parter opprettes et felles fil-område i skyen.
 2. Nordic Trustee gir tilgang til området samt setter hvilke rettigheter hver enkelt skal ha.
 3. Kildekodefilen som lastes opp merkes med hvilken versjon som deponeres samt passord/dekrypteringsnøkkel.