Hvordan gør man?

Aftalen
 

 1. Download aftalen
 2. Tilpas aftalen, og markér ændringerne
 3. Send aftalen til godkendelse hos Nordic Trustee AS (via e-mail) escrow@nordictrustee.com    
 4. Efter godkendelse udskrives aftalen i tre eksemplarer. Aftalerne underskrives af licensgiver og licenstager og sendes til Nordic Trustee (med posten):

  Nordic Trustee AS
  Kildekode
  Postboks 1470 Vika
  0116 Oslo, Norge
 1. Aftalerne underskrives af Nordic Trustee og får et deponeringsnummer. Et eksemplar af aftalen returneres til hver af parterne.

 

Indsendelse af kildekodedeponering

 

 1. Indsendelse af kildekodedeponeringer kan ikke foretages, før aftalen er modtaget og godkendt af Nordic Trustee.
 2. Kildekode og dokumentation pakkes i egnet emballage (herefter kaldet Forsendelsen). 
 3. Forsendelsen forsegles, så den ikke kan åbnes. Dette er selve deponeringen, og den skal ikke åbnes af Nordic Trustee.   
 4. Forsendelsen mærkes med: Licensgivers og licenstagers navn, deponeringsnummer og dato for indsendelse (uden på pakken).
 5. Forsendelsen og eventuelt følgebrev lægges i en kuvert, som mærkes "Kildekodedeponering" og sendes til:

  Nordic Trustee AS
  Postboks 1470 Vika
  0116 Oslo, Norge