Kildekode

Deponering av kildekode

Innkjøp av programvare og IT-system samt løpende feilretting, oppdatering og tilpasning av systemene medfører ofte store kostnader for foretaket, men mange glemmer å sikre seg tilgangen til kildekoden. Det kan få alvorlige konsekvenser dersom software leverandøren ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser eller det oppstår en tvist mellom selskapene.

Nordic Trustee tilbyr standardiserte avtaler som enkelt sikrer deponering av kildekoder. Dette gjør kjøpere av programvare mindre avhengig av leverandøren og sikrer tilgjengelighet av kildekoden uavhengig av eventuelle hendelser hos leverandøren.

For ytterligere spørsmål send oss en e-post på escrow@nordictrustee.com