Källkod

Deponering av källkod

Inköp av programvara och IT-system samt löpande felavhjälpning, uppdatering och anpassning av system medför ofta stora kostnader för ett företag, men många glömmer att säkerställa tillgången till källkoden. Det kan få allvarliga konsekvenser om mjukvaruleverantören inte kan uppfylla sina förpliktelser eller om det uppstår en tvist mellan företagen.

Nordic Trustee tillhandahåller standardiserade avtal som enkelt säkerställer deponeringen av källkoder. Det gör att köpare av programvara blir mindre beroende av leverantören och tillgängligheten till källkoden säkras oavsett vad som händer hos leverantören.

Ytterligare frågor kan ställas till oss via e-post escrow@nordictrustee.com