Nordic Bond Pricing

Nordic Bond Pricing AS blev etableret i 2013, og Verdipapirfondenes Forening og Nordic Trustee ASA ejer 50 % hver.

Selskabet vil på baggrund af indhentning og bearbejdelse af markedsdata og anden information sætte daglige estimerede priser på obligationer.

Selskabets produkter vil blive distribueret gennem Stamdata.