Nordic Bond Pricing

Nordic Bond Pricing AS etablerades 2013 och ägs till 50 % vardera av Verdipapirfondenes Forening och Nordic Trustee ASA.

Företaget kommer att hämta in och bearbeta marknadsdata och annan information för att på daglig basis beräkna priser på obligationer.

Företagets produkter kommer att distribueras via Stamdata.