Nordic Bond Pricing

Nordic Bond Pricing AS ble etablert i 2013 og eies med 50 % hver av Verdipapirfondenes Forening og Nordic Trustee ASA.

Selskapet vil på basis av innhenting og bearbeiding av markedsdata og annen informasjon sette estimerte priser på obligasjoner på daglig basis.

Selskapets produkter vil bli distribuert gjennom Stamdata.