Nordic Credit Rating - aksjonærer og styre

Nordic Trustee har i samarbeid med øvrige nordiske aktører etablert Nordic Credit Rating. Selskapet har nå avholdt generalforsamling og valgt styre.

I pressemeldinger den 23. februar og 28. april ble det informert om at et nytt nordisk ratingselskap var under etablering. Bakgrunnen var at den nordiske modellen med bruk av såkalt «skyggerating», utarbeidet av banker og verdipapirforetak, av ESMA - EU’s overvåkningsorgan for verdipapirmarkedet - ble ansett som konsesjonspliktig virksomhet og kan derfor bare drives av foretak som har konsesjon som ratingforetak. Dette skapte behov for å etablere et nordisk ratingforetak som skulle bidra til videre utvikling av det nordiske obligasjonsmarkedet.

Nordic Trustee har, som en sentral og uavhengig aktør i det nordiske obligasjonsmarkedet, i samarbeid med en rekke ledende nordiske aktører innenfor verdipapirmarkedet nå etablert selskapet Nordic Credit Rating AS. Det er innhentet en egenkapital på NOK 50 millioner der aksjonærsammensettingen er spredt slik at ingen aksjonær, av regulatoriske årsaker, har en større eierandel enn 5 %.

 

Aksjonærer i Nordic Credit Rating

Antall aksjer

Andel

Danske Bank A/S

10 000

4,99 %

Svenska Handelsbanken AB

10 000

4,99 %

DNB Bank ASA

10 000

4,99 %

Oslo Børs VPS Holding ASA

10 000

4,99 %

OMX Treasury Euro AB

10 000

4,99 %

Eika Gruppen AS

10 000

4,99 %

Sparebanken Vest

10 000

4,99 %

Sparebank 1 Gruppen AS

10 000

4,99 %

Gjensidige Forsikring ASA

10 000

4,99 %

KLP

10 000

4,99 %

MP Pensjon PK

10 000

4,99 %

Eika Boligkreditt AS

10 000

4,99 %

Pareto AS

10 000

4,99 %

Surfside Holding AS

10 000

4,99 %

Nordic Trustee Holding ASA

10 000

4,99 %

Swedbank AB

9 800

4,89 %

Storebrand ASA

9 600

4,79 %

Trønder Energi

5 000

2,50 %

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

4 000

2,00 %

Fana Sparebank

4 000

2,00 %

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse

4 000

2,00 %

Securus AS

3 967

1,98 %

Profond AS

3 967

1,98 %

Danja Invest AS

3 966

1,98 %

Sparebanken Møre

2 000

1,00 %

 

200 300

100,00 %


Det ble avholdt generalforsamling 23. mai og følgende styre ble valgt:

 Styret i Nordic Credit Rating  
 Ragnar Sjoner, Nordic Trustee   Styrets leder 
 Thomas Lembye Hovard, Danske Bank   Styremedlem 
 Tobias Lindhe, Svenska Handelsbanken Styremedlem 
 Tom Rathke, DNB     Styremedlem 
 Tom Høiberg, Eika Gruppen  Styremedlem 
 Jonas Shum, Swedbank   Styremedlem 

 

Selskapet vil umiddelbart igangsette prosessen med å rekruttere adm. direktør og Head Analyst.

For ytterligere informasjon kontakt:

NORDIC CREDIT RATING

Ragnar Sjoner
Styrets leder

M  +47 92 82 19 98
E   sjoner@nordictrustee.com 
 Pressemelding