Nordic Trustee Oslo søker jurist – Corporate Bond & Loan Transactions

 Nordic Trustee i Oslo søker profesjonell, tillitsskapende og trygg jurist. Stillingen inngår som en del av vår avdeling for Corporate Bond & Loan Transactions, som arbeider med selskapets mest komplekse avtaler.

Som jurist hos Nordic Trustee vil du ha et selvstendig ansvar og arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av:

  • Etablering av obligasjonslån, utarbeidelse av låneavtaler og oppfølging av partene gjennom lånenes løpetid
  • Utarbeidelse og/eller innhenting av sikkerhetsdokumenter og dokumentkontroll
  • Reforhandlinger av låneforhold og gjennomføring av restruktureringer
  • Utstrakt kontakt med utstedere, advokater, obligasjonsinvestorer, tilretteleggere, banker, børs og VPS

Avhengig av interesse, vil arbeidsoppgavene også kunne omfatte:

  • Faglig støtte inn mot vårt område for finansiering av banker (herunder regulatoriske kapital), kommuner og investment grade corporates
  • Andre juridiske oppgaver i konsernet

Vi søker kandidater med en genuin interesse og forståelse for finansmarkedet. Du har høyere utdanning innen jus, og vi ser for oss at du har minimum 1 års relevant arbeidserfaring.
Eksempler på relevant erfaring kan være komplekse finansieringsstrukturer, risikoutsatte engasjementer, avtalerett eller eiendomstransaksjoner.

Den rette kandidaten er forretningsorientert, strukturert og analytisk, og evner å legge til rette for gode og nære relasjoner med våre samarbeidspartnere. Gode presentasjons- og kommunikasjonsferdigheter, både på norsk og engelsk, samt gode IT-kunnskaper er et krav.

Hos Nordic Trustee vil du få faglige utfordringer i et selskap med en sentral rolle i verdipapirmarkedet. Du vil jobbe sammen med erfarne økonomer og advokater, ha kontakt med Nordic Trustee’s øvrige kontorer og internasjonale aktører. Vi har konkurransedyktig lønn, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi holder til i moderne og representative lokaler midt i Oslo sentrum og tilbyr hybrid kontorløsning.

Spørsmål kan rettes til:
nina.trulsson@toptemp.no Tlf.: 940 07 305

Søk via link i annonsen