Vi ser etter en ESG-analytiker som vil være med å utvikle en ESG-database for bank- og finansnæringen

Tilgang til bærekraftsinformasjon er forutsetningen for bærekraftig utvikling
Vi trenger å styrke teamet med en ny lagspiller som har stort engasjement for dataanalyse og bærekraft, og som vil være med og bidra til å gjøre ESG-data enklere tilgjengelig for våre kunder i kapitalmarkedet. Hos Norges ledende leverandør av obligasjonsdata og tillitsmannstjenester, vil du være med å bidra til å løse ESG-datautfordringene i bank- og finansnæringen gjennom vårt pågående innovasjonsprosjekt, og jobbe med de ledende kapitalforvaltningsmiljøene i Norden.

Kapitalmarkedene blir brukt som mekanisme av EU for å bidra til en grønn transisjon av næringslivet – med mål om å bli den første klimanøytrale regionen innen 2050. Tilgang til pålitelig og sammenliknbar bærekraftsinformasjon om selskapene er en forutsetning for å oppnå dette. Vi tenker at vårt viktigste bidrag til klimautfordringene er å utnytte vår infrastruktur og dataforståelse til å gjøre bærekraftsinformasjon om aksje- og obligasjonsutstedere enklere tilgjengelig for bank- og finansnæringen.

Arbeidsoppgaver
Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere har vi utviklet en database som inneholder all ESG-data som er å oppdrive i det norske markedet for perioden 2018- 2021. Som følge av stor interesse og ønsker om videreutvikling, trenger vi å styrke teamet. I første omgang gjennom ett års engasjement, men med mulighet for fast ansettelse og vokse inn i rollen som Product manager ESG.

 • Bidra til videreutvikling og forbedring av ESG-databasen gjennom kundeinteraksjon og forståelse av nye eller endrede rapporteringskrav.
 • Innhenting av nødvendig rådata iht. en definert ESG-metodikk.
 • Kvalitetssikring og konsistenskontroller av ESG rådata og PAI-data gjennom dataanalyse / Power BI.
 • Supportere kunder ifm. ESG-data henvendelser og deltakelse i kundemøter.
 • Bidra til forvaltning og videreutvikling av selskapets ESG-metodikk.
 • Delaktig i utarbeidelse av diverse statistikker og rapporter knyttet til ESG.
 • Kravspesifikasjon mot systemutviklere og testing av ny funksjonalitet.
 • Bidra til kunnskapsdeling om ESG-data i organisasjonen, mot kunder og andre viktige interessenter

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller Bachelor fra universitet eller høyskole gjerne med bærekraftsrelaterte fag.
 • Engasjement for dataanalyse og sterke analytiske ferdigheter.
 • Evne og interesse til å forstå og tolke selskapsrapporter og reguleringer – sammen med oss.
 • Ambisjoner om å jobbe i et dynamisk, kundeorientert miljø som krever kontinuerlig læring og stort engasjement for datakvalitet.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.
 • Som person er du grundig, lærevillig, ansvarsfull og løsningsorientert, og du har stor motivasjon til å levere gode kundeopplevelser. Du identifiserer deg med verdier som lagånd, fleksibilitet og pålitelighet – fordi vi strekker oss alltid for å finne løsninger på våre kunders problemer.

Viktigst av alt, er at du som person sklir inn i teamet og har riktig innstilling – for alt kan læres. Vi oppfordrer kvinner og nyutdannede til å søke.

Gode grunner til å velge oss

 • Vi har en sentral posisjon i kapitalmarkedet og jobber med majoriteten av banker, kapitalforvaltere, meglerhus, Norges bank, VPS, Oslo Børs m.m.
 • Vi har et anerkjent fagmiljø, som liker å skape gode kundeopplevelser og finne løsninger på problemer for våre kunder.
 • Vi tenker at vi er best sammen, for sammen får vi til så mye mer enn hver for oss. Dessuten lærer vi best av hverandre gjennom samhandling og deling av kunnskap.
 • Vi har fokus på god “worklife balance”, og praktiserer fleksibel arbeidstid.
 • Vi tenker at faglige og personlige utfordringer er viktig, og vi tilrettelegger for individuell kompetanseutvikling.

Som ansatt i Nordic Trustee/ Stamdata tilbyr vi et sterkt fagmiljø og muligheten til å jobbe med spennende oppgaver med høy viktighet for våre kunder. Vi har et aktivt og sosialt miljø som finner på mye gøy i og utenfor arbeidshverdagen.

Føler du deg truffet av beskrivelsen over – ja, da gleder vi oss til å høre fra deg! Send søknad og CV på norsk innen 31.11.22 , og ta gjerne kontakt ved spørsmål

Kontaktperson:Johan Bernhard Christie Berle
Mail:
berle@nordictrustee.com
Mobil: +47 922 17 507

Stamdata er en anerkjent leverandør av obligasjonsdata til aktørene i det nordiske obligasjonsmarkedet. Vi forvalter Nordens mest komplette og oppdaterte database for rentebærende papirer (obligasjonslån, sertifikater og konvertibler) og tilbyr en rekke datatjenester. Produktteamet utgjør 8 dyktige medarbeidere med bakgrunn fra finans og teknologi.

Stamdata er en del av Nordic Trustee (NT), Nordens fremste leverandør av tillitsmann- og agenttjenester for obligasjonslån og direktelån. Vi har kontorer i Oslo, Stockholm, Helsinki, København og Frankfurt og en portefølje på over 3000 oppdrag for mer enn 850 utstedere i 30 land. Vi er 50 medarbeidere med juridisk, økonomisk og systemteknisk kompetanse. Nordic Trustee er en del av Ocorian gruppen, en global aktør med 1350 medarbeidere fordelt på 20 kontorer i Amerika, EMEA og ASIA.