Nordic Trustee Oslo flytter fredag 15. februar 2019

Sentralbordet 22 87 94 00 er operativt flyttedagen, mens direkte telefoner ikke er operative fredag kl 11:30 – til mandag kl 08:30.
Ny besøksadresse fra 18. februar er Kronprisesse Märthas plass 1, 7 etg, Oslo.