Noteringsagent

NT Services kan bistå utstedere med utarbeidelse av prospekt og noteringsdokument i forbindelse med at obligasjonslån skal søkes notert på Oslo Børs eller Nordic ABM.

Utarbeidelsen av prospekt/noteringsdokument vil gjøres på oppdrag av utsteder eller tilrettelegger.

NT Services vil i samarbeid med utsteder og tilrettelegger bidra til å oppfylle formelle prospekt- og noteringskrav etter de til enhver tid gjeldende obligasjonsregler, slik at kontroll- og noteringsprosessen blir så effektiv som mulig.

For mer informasjon kontakt: mail@nordictrustee.com

 

Honorarer - utarbeidelse av prospekt   

  NOK
Registreringsdokument fra 85 000
Tilleggsprospekt fra 12 000
Verdipapirdokument fra 8 000

 

Det tas forbehold for særskilt kompliserte prospekter.

Honorarer for utenlandske utstedere fastsettes etter særskilt avtale.