Noteringsagent

NT Services kan bistå emittenter med att utforma prospekt och noteringsdokumentation i samband med ansökan om notering av obligationer på Nasdaq OMX eller First North.

Utformningen av prospekt/noteringsdokument görs på uppdrag av emittent eller emissionsbank.

NT Services kommer i samarbete med emittent och emissionsbank att bidra till att formella prospekt- och noteringskrav uppfylls enligt gällande obligationsbestämmelser så att kontroll- och noteringsprocessen blir så effektiv som möjligt.

För ytterligare information kontakta: mail@nordictrustee.com