Noteringsagent

NT Services kan bistå udstedere med udarbejdelse af prospekt og noteringsdokumentation i forbindelse med, at obligationslån skal noteres på Nasdaq OMX eller First North.

Udarbejdelse af prospekt/noteringsdokumentation udføres på opdrag af udsteder eller tilrettelægger.

NT Services vil i samarbejde med udsteder og tilrettelægger bidrage til at opfylde de formelle prospekt- og noteringskrav i henhold til de til enhver tid gældende obligationsregler således, at kontrol- og noteringsprocessen bliver så effektiv som muligt.

Du kan få yderligere information ved at kontakte: mail@nordictrustee.com