NT Pension

NT Pensjon representerar rättighetsinnehavare av så kallade driftspensioner. Vi bistår med att etablera, säkerställa och följa upp kompletterande driftspensionsavtal.

NT Pensjon erbjuder enkla och standardiserade lösningar som säkerställer att ett företag även i framtiden kommer att kunna uppfylla sina driftspensionsförpliktelser. I kombination med ett genomarbetat standardiserat driftspensionsavtal ger detta en trygghet då pensionsrättigheterna regelbundet ändras.


NT Pensjon säkerställer de anställdas rättigheter, antingen genom att utforma en garanti, pant i egendom, pant i bankkonto eller pant i VPS-konto.