NT Pension

Arbejdsgiverpension


NT Pensjon repræsenterer rettighedshaverne i forbindelse med aftaler om arbejdsgiverpension. Vi bistår med etablering, sikring og opfølgning af supplerende arbejdsgiverpensionsaftaler.

NT Pensjon tilbyder enkle og standardiserede løsninger, som sikrer, at virksomheden også i fremtiden vil være i stand til at indfri sine forpligtelser i forhold til arbejdsgiverpension. I kombination med en gennemarbejdet standardiseret arbejdsgiverpensionsaftale giver det tryghed i forhold til de, til enhver tid, oparbejdede pensionsrettigheder.

NT Pensjon sikrer de ansattes rettigheder enten ved etablering af en garanti, pant i ejendom, pant i bankkonto eller pant i VPS-konto.