NT Pensjon

NT Pensjon representerer rettighetshaverne i pensjonsavtaler over drift. Vi bistår både med etablering, sikring og oppfølging av supplerende driftspensjonsavtaler.

NT Pensjon tilbyr enkle og standardiserte løsninger som sikrer at bedriften også i fremtiden vil være i stand til å innfri sine driftspensjonsforpliktelser. I kombinasjon med en gjennomarbeidet standardisert driftspensjonspensjonsavtale gir dette trygghet for de til enhver tid opparbeidede pensjonsrettighetene

NT Pensjon sikrer de ansattes rettigheter, enten ved etablering av en garanti, pant i eiendom, pant i bankkonto eller pant i VPS-konto.

For ytterligere spørsmål kontakt oss på email