Ny administrerende direktør og styreleder i Nordic Trustee

Styret i Nordic Trustee Holding (Nordic Trustee) har ansatt dagens styreleder Cato A. Holmsen (53) som ny administrerende direktør fra 1. april 2018. Samtidig overtar Hans Aasnæs (54), som har vært styremedlem i Nordic Trustee siden 2013, som ny styreleder. Ragnar Sjoner (64), som har vært administrerende direktør siden selskapet ble etablert i 1993, tiltrer som styremedlem i selskapet.

«Jeg er glad for at det er funnet en dyktig arvtager og at det samtidig etableres et sterkt styre med et flertall uavhengige styremedlemmer» sier Sjoner. «Jeg forlater den daglige rollen, men er meget motivert for å fortsette i Nordic Trustee som styremedlem».

 «Under Ragnar Sjoners lederskap, har Nordic Trustee vært en sentral bidragsyter i å skape et velfungerende obligasjonsmarked i Norge og Norden. Nordic Trustee er i dag Nordens ledende tillitsmann og agent for obligasjonslån og andre finansielle avtaleforhold. Dette er en rolle og posisjon jeg vil gjøre mitt ytterste for å videreføre sammen med Nordic Trustees kompetente og erfarne organisasjon», sier Holmsen.

Cato A. Holmsen har lang erfaring fra det norske finansmarkedet. Han ledet Corporate og Institutional Banking i Nordea Norge fra 2012-2016 og Carnegie Investment Banking i Norge fra 2002-2011. Før dette arbeidet Holmsen i konsulentselskapet McKinsey fra 1989-2002 hvor han som partner blant annet betjente nordiske bank- og finansinstitusjoner. Holmsen har vært rådgiver for Altor siden september 2016 og har vært styreleder i Nordic Trustee etter at Altor ble eier av selskapet i august 2017.

Hans Aasnæs (54) vil overta som ny styreleder fra 1. april 2018. Hans Aasnæs arbeider til daglig som senior vice president i Umoe Group og var administrerende direktør for Storebrand Kapitalforvaltning fra 2005-2013. Resten av styret vil fra 1. april 2018 bestå av Ragnar Sjoner, Eindride Stien, Anders Bierke og Pål Stampe.

 

7. mars 2018, styret i Nordic Trustee Holding AS
Hans Aasnæs, påtroppende styreleder,  +47 92 25 39 57, hans.aasnas@umoe.com
Cato A Holmsen, påtroppende CEO, +47 95 20 13 01, holmsen@nordictrustee.com
Ragnar Sjoner, CEO, +47 92 82 19 98, sjoner@nordictrustee.com