Obligationer

En agent tillvaratar de rättigheter investerare har gentemot emittenten för enskilda obligationslån. För emittenten utgör agenten en kontaktpunkt och gemensam representant för alla låneinvesterare. I Norge kallas agent ofta tillitsmann och i Danmark används benämningen repræsentant.

Tryggare för Obligationsinnehavare

Agenten tillvaratar obligationsinnehavares rättigheter och bevakar att emittenten uppfyller sina förpliktelser enligt obligationsavtalet samt kan vid missförhållanden vidta rättsliga åtgärder å obligationsinnehavares vägnar.

 

Enklare för emittenter

För emittenten utgör agenten en representant för samtliga obligationsinnehavare, och emittenten ska därmed hänvisa krav från enskilda obligationsinnehavare till agenten. Om det uppstår konflikter eller om avtal behöver omförhandlas kan emittenten i förtroende diskutera olika alternativ och möjligheter med agenten.

 

Certifikat

Agentverksamheten för certifikat fungerar på samma sätt som agentverksamheten för obligationer, men baseras på något enklare dokumentation.

 

obligasjoner_small_en