Obligationer

En repræsentant varetager alle investorers rettigheder over for udstederen af det enkelte obligationslån. For udstederen udgør repræsentanten et kontaktpunkt i form af en samlet repræsentant for investorerne i lånet. I Sverige kaldes repræsentanten typisk en 'agent', og i Norge anvender man benævnelsen 'tillitsmand'.

Trygt for obligationsejere

Repræsentanten varetager obligationsejeres rettigheder, og overvåger udsteders opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til obligationsaftalen. Repræsentanten kan i tilfælde af misligholdelse gå rettens vej på vegne af obligationsejerne.


Enkelt for udstedere

Udstederen kan holde sig til trusteen, som er repræsentant for alle obligationsejerne og udstederen kan afvise obligationsejere, som retter direkte krav mod udstederen. Ved konflikter eller behov for forhandling af aftalen, kan udstederen i fortrolighed drøfte forskellige fremgangsmåder med repræsentanten.


Certifikater

Repræsentantordningen for certifikater svarer til repræsentantordningen for obligationer, men den er som regel baseret på en noget enklere dokumentation.

 

obligasjoner_small_en