Omstrukturering

Omstruktureringen er nå gjennomført

Etter ekstraordinær generalforsamling 25. november ser konsernet slik ut.

Det ble på generalforsamlingen 24. april 2013 vedtatt å omdanne Norsk Tillitsmann ASA til et konsern hvor et holdingselskap eier selskapene der den operative virksomhet foregår. Denne omdanning vil bl.a. innebære at Norsk Tillitsmann ASA blir fisjonert. Nedenforligger en presentasjon av den omstruktureringsprosess som en slik omdanning innebærer, samt vedtatt fisjonsplan m/vedlegg.

 

Gå til selskapsinformasjon