Organisationsstruktur

Nordic Trustee - ett nordiskt företag

Nordic Trustee är Nordens ledande leverantör av agenttjänster för obligationslån. Koncernen erbjuder även flera tjänster och servicefunktioner som har anknytning till eller kan härledas till huvudverksamheten. De olika verksamheterna bedrivs huvudsakligen i separata bolag, där kärnverksamheten tillhandahålls av lokala specialiserade bolag som går under namnet Nordic Trustee i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

 NT orgkart-company structure august 2017-WEB