Selskabsstruktur

Nordic Trustee – et nordisk selskab

Nordic Trustee er Nordens førende leverandør af trustee services i forbindelse med obligationslån. Koncernen tilbyder desuden flere tjenester og servicefunktioner, som er tilknyttet eller afledt af hovedaktiviteten. De forskellige funktioner drives hovedsageligt i separate selskaber, og hovedvirksomheden trustee services leveres af lokale specialiserede selskaber i Norge, Sverige, Danmark og Finland under brandet Nordic Trustee.

 NT orgkart-company structure august 2017-WEB