Selskapsstruktur

Nordic Trustee - et nordisk selskap

Nordic Trustee er Nordens fremste leverandør av tillitsmannstjenester i obligasjonslån. Konsernet yter også flere tjenester og servicefunksjoner som har tilknytning til eller er avledet av hovedaktiviteten. De forskjellige funksjonene drives i hovedsak i egne selskaper, hvorav hovedvirksomheten som tillitsmann leveres av lokale spesialiserte selskap under merkenavnet Nordic Trustee i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

 NT orgkart-company structure august 2017-WEB