Stamdata

Stamdata levererar referensinformation om räntebärande värdepapper på den nordiska marknaden. Informationen innehåller detaljerade uppgifter om bl.a. obligationer, certifikat och strukturerade skuldebrev som utges av stat och kommun, banker och företag.

Uppgifternas djup och tillförlitlighet är oöverträffad på den nordiska räntemarknaden, vilket gör Stamdata till den ledande leverantören av referensinformation. Referensinformationen är tillgänglig via ett webbgränssnitt eller i form av en datafil som överförs dagligen för automatisk import i ekonomisystem.