Styrelse och aktieägare

 Styrelse Nordic Trustee Holding AS
Hans Aasnæs Styrelseordförande
Ragnar Sjoner Styrelseledamot
Pål Stampe Styrelseledamot
Eindride Stien Styrelseledamot
Anders Bierke Styrelseledamot

 

 Styrelse Nordic Trustee  AS
Hans Aasnæs Styrelseordförande
Eindride Stien Styrelseledamot

 

Styrelse  Nordic Trustee & Agency AB (Sverige)
Cato A Holmsen Styrelseordförande
Jo Forfang Styrelseledamot
Christoffer Andersson Styrelseledamot

 

Styrelse Nordic Trustee  A/S (Danmark)
Cato A Holmsen Styrelseordförande
Per Anders Wien Styrelseledamot
Jo Forfang  Styrelseledamot

 

 Styrelse Nordic Trustee OY (Finland)
Cato A Holmsen Styrelseordförande
Per Anders Wien Styrelseledamot
Jo Forfang Styrelseledamot

 

Aktieägar Nordic

 

 

Andel

Altor Fund IV

 

 

100 %