Swedish Trustee

Foretaksobligasjoner ett vinn - vinn - konsept.

Så langt har trykket overgått mine forventninger sier Erik Saers, VD for Swedish Trustee.

Les mer: Ackordscentralen nyheter nr 4