Time for Settlement

In the credit commentary in DN 30 June 2015 «Time for Settlement», Tom Hestnes brings up the bondholders role and position in the restructuring of enterprises in financial disability. Follow the debate…

Debate in norwegian:

I kredittkommentar i DN 30. juni skriver Tom Hestnes fra Alfred Berg; "Obligasjonseiere lar seg herse  med og aksepterer praksis som ikke hører hjemme hverken i god forretningsskikk eller logikk." 

Les artikkel i DN

 

Et oppgjør som bommer - tilsvar fra Recore på kredittkommentaren

Obligasjonseiernes rolle og posisjon i restrukturering av bedrifter i finansielt uføre er et meget viktig tema som uvilsomt kommer til å bli ytterligere aktuelt i tiden som kommer.

Hestnes beskrivelse av holdninger stemmer dårlig med det vi har registert i de mange styrerommene vi har frekventert i forbindelse med restruktureringer.

 Les Recores svar til innlegget