Tjenester

Nordic Trustee leverer også tjenester utenfor tillitsmannsfunksjonen og direktelån. I hovedsak er disse tjenestene relatert til funksjonen som tillitsmann, eller tjenesten er et støtteelement for obligasjonsmarkedet generelt.