Tjänster

Nordic Trustee erbjuder också tjänster utanför obligationsagentfunktionen och agent i direktlån. I huvudsak är dessa tjänster relaterade till trusteefunktionen eller som ett stöd inom obligationsmarknaden generellt.