Vi byter namn till Nordic Trustee

Namnbytet till Nordic Trustee är nu implementerat i hela koncernen, genom detta erhålls ett enhetligt varumärke på den nordiska obligationsmarknaden.

Nordens ledande leverantör av agenttjänster har spelat en viktig roll på värdepappersmarknaden i över 20 år och nu förtydligar vi den nordiska strategin ytterligare.

Företagsstrukturen i koncernen ändrades 2013. Det nyetablerade bolaget, Nordic Trustee, är efter förändringen ett renodlat holdingbolag och koncernmoder till de företag som bedriver den operativa verksamheten. Samtliga företag – Swedish Trustee AB (publ), Norsk Tillitsmann ASA, Danish Trustee ApS och Finnish Trustee Oy – går nu under namnet Nordic Trustee.


ORG_ENG