Vi endrer navn til Nordic Trustee

Vi går over til å bruke navnet Nordic Trustee på virksomheten i alle nordiske trusteeselskaper og konsernet får med dette en helhetlig merkevare i hele Norden.

Nordens fremste leverandør av tillitsmannstjenester har spilt en viktig rolle i verdipapirmarkedet i over 20 år og vi gjør nå den nordiske strategien enda tydeligere.
 
Selskapsstrukturen i konsernet Nordic Trustee har gjennom 2013 blitt endret. Et nyetablert selskap, Nordic Trustee, er etter endringen ny konsernspiss og et rent eierselskap til selskapene der den operative virksomheten foregår. Selskapene Norsk Tillitsmann ASA, Swedish Trustee AB (publ), Danish Trustee ApS og Finnish Trustee Oy går alle over til å bruke navnet Nordic Trustee.

trustee-strukturtrustee-struktur